Logo Pro Dual

Maszyny Pro-Dual zostały opracowane specjalnie na potrzeby obiektów z ograniczoną przestrzenią, takich jak hotele, remizy strażackie, budynki biurowe i kompleksy mieszkalne.

Modułowy system Pro-Dual jest idealny dla mniejszych środowisk treningowych i zawiera dziesięć urządzeń do oddzielnego użytku lub które można połączyć w wielofunkcyjną, elastyczną siłownię.